Proizvodnja i prodaja dekorativnog kamena - Nazovite nas klikom na broj: 098 313 964

Umjetni dekorativni kamen Bunja 4
Bunja 4 je naš novi model dekorativnog kamena urađen po uzorku na Dalmatinsku buretanu Bunju. Kopija je toliko vjerodostojna da rijetko tko može primijetiti razliku originala i kopije. Bunju 4 proizvodimo u jednoj nijansi. Model kamena momentalno ne posjeduje kutne elemente. Ovaj dekorativni kamen pakira se na paletu.

PALETA BOJA

IZGLED RAVNOG I KUTNOG ELEMENTA.

DEKORATIVNI KAMEN BUNJA 4 - GALERIJA