Proizvodnja i prodaja dekorativnog kamena - Nazovite nas klikom na broj: 098 313 964

Dekorativni kamen Sigma
Naš novi model dekorativnog kamena modeliran i izrađen u našoj radionici, tako da je taj model jedinstven na hrvatskom tržištu. Proizvodi se u više boja. Sličan je istarskom i dalmatinskom kamenu. Ovo je model kamena koji se fugira. Dekorativni kamen Sigma proizvodi se u različitim veličinama.

PALETA BOJA

IZGLED RAVNOG I KUTNOG ELEMENTA

DEKORATIVNI KAMEN SIGMA - GALERIJA