Proizvodnja i prodaja dekorativnog kamena - Nazovite nas klikom na broj: 098 313 964

Dekorativni kamen Sigma
Naš novi model dekorativnog kamena modeliran i izrađen u našoj radionici, tako da je taj model jedinstven na hrvatskom tržištu. Proizvodi se u više boja. Sličan je istarskom i dalmatinskom kamenu. Ovo je model kamena koji se fugira. Debljina mu je 1,5 cm i proizvodi se u različitim veličinama. Cijena ovog dekorativnog kamena iznosi 170 kn m2.

PALETA BOJA

IZGLED RAVNOG I KUTNOG ELEMENTA

DEKORATIVNI KAMEN SIGMA - GALERIJA