Proizvodnja i prodaja dekorativnog kamena - Nazovite nas klikom na broj: 098 313 964

Lego kamen
Lego kamen je naš novi model dekorativnog kamena koji je predviđen za zidanje ograda,stupova sjenica, vaza, roštilja, potpornih zidova i svega onog što vam vaša mašta predlaže da napravite. Kamen se sastoji od elemenata dužine 70 cm, širine 10 cm i visine 5 cm. Svaki element je sastavljen od segmenata različitih veličina. Osim ravnih elemenata postoje i kutni elementi različitih veličina tako da se pri zidanju mogu postići različite šeme zidanja. Osim ravnih i kutnih elemenata postoje i četverokutni elementi za zidanje stupova. Četverokutni elementi proizvedeni su u različitim veličinama 30 x 30, 35 x 35, i 40 x 40. Pregledom galerije možete vidjeti način na koji se vrši ugradnja dekorativnog kamena i dobiva željeni proizvod. U ovom slučaju prikazana je izrada ograde.

IZGLED RAVNIH ELEMENATA I ELEMENATA ZA STUP

LEGO KAMEN - GALERIJA